WinUtilities Versjonshistorikk

Se endringsloggen for siste versjon

WinUtilities versjon 15.2

  • Lagt til 10+ nye plugins for History Cleaner
  • Forbedret 1-klikks vedlikeholdsmodul
  • Ytelsesforbedringer og feilrettinger

WinUtilities versjon 15.1

* Oppdatert database
* Forbedrede oversettelser
* Feilrettinger

WinUtilities versjon 15

* Lagt til flere støtter for renere modul
* Oppdatert database
* Forbedrede oversettelser
* Feilrettinger

WinUtilities versjon 14.66

* Lagt til 3 nye plugins for History Cleaner-modulen
* Forbedret Disk Cleaner-modul
* Forbedret Registry Cleaner-modul
* Forbedret 1-klikks vedlikeholdsmodul

WinUtilities versjon 14.6

* Oppdatert database
* Forbedrede oversettelser
* Forbedret File Angre sletting og Disk Cleaner
* Feil fikset

WinUtilities versjon 14.51

* Oppdatert database
* Forbedrede oversettelser
* Lagt til flere plugins for History Cleaner

WinUtilities versjon 14.5

* Legger til 3 nye skall (Blue Sky, Classic og Darker)
* Støtter å rense flere tredjepartsapplikasjoner
* Oppdaterer databasen
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 14.00

* Nytt brukergrensesnitt i Windows 10-stil
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Optimaliserer kjernemoduler for mindre størrelse og raskere lastehastighet
* Forbedrer Document Protector-modulen
* Forbedrer History Cleaner-modulen og legg til flere nettlesere som støtter
* Retter mindre feil

WinUtilities versjon 13.25

* Oppdaterer databasen for Process Security-modulen
* Forbedrer File Undelete-modulen
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 13.24

* Legger til flere plug-ins for History Cleaner
* Forbedrer Registry Cleaner
* Forbedrer Disk Cleaner
* Oppdaterer databasen
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 13.23

* Oppdaterer databasen
* Feilrettinger

WinUtilities versjon 13.22

* Retter en feil i Registry Cleaner-modulen som kan forårsake krasj på Windows 10
* Oppdaterer databasen
* Oppdaterer språk
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 12.51

* Oppdaterer databasen
* Oppdaterer språk
* Ytelsesforbedringer og feilrettinger

WinUtilities versjon 12.5

* Forbedrer Registry Cleaner-modulen
* Forbedrer Disk Cleaner-modulen
* Forbedrer Duplicate File Finder-modulen
* Forbedrer History Cleaner-plugins
* Forbedrer File Splitter-modulen
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Legger til flere språk
* Feilrettinger for Windows 10
WinUtilities versjon 12.49

* Forbedrer File Shredder-modulen
* Forbedrer Duplicate File Finder-modulen
* Forbedrer File Undelete-modulen

WinUtilities versjon 12.46

* Oppdaterer Process Security-databasen
* Forbedrer Registry Cleaner-modulen for Windows 10 (32 bit og 64 bit)
* Retter mindre feil

WinUtilities versjon 12.45

* Oppdaterer databasen
* Forbedrer Data Recovery angre modul
* Oppdaterer språk
* Ytelsesoptimalisering

WinUtilities versjon 12.44

* Oppdaterer databasen
* Oppdaterer språk
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 12.43

* Forbedrer File Undelete-modulen
* Forbedrer File Shredder-modulen
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Mindre feilrettinger

WinUtilities versjon 12.42

* Oppdaterer databasen
* Ytelsesoptimalisering

WinUtilities versjon 12.41

* Oppdaterer databasen
* Forbedrer språk
* Mindre feilrettinger

WinUtilities versjon 12.4

* Forbedrer Registry Cleaner-modulen for Windows 10 64 bit
* Forbedrer Disk Cleaner-modulen for Windows 10 64 bit
* Forbedrer Duplicate File Finder-modulen for Windows 10 64 bit
* Oppdaterer databasen
* Legger til flere språk
* Mindre feilrettinger for Windows 10 64 bit

WinUtilities versjon 12.32

* Oppdaterer databasen
* Forbedrer språk
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 12.31
* Oppdaterer databasen
* Legger til flere språk
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 12.3
* Løser filsignaturproblem på Windows 10
* Forbedrer Document Protector-modulen
* Forbedrer File Undelete-modulen for Windows 10
* Forbedrer File Shredder-modulen
* Forbedrer Registry Backup og gjenopprettingsmodul
* Oppdaterer språk
* Oppdaterer databasen
* Mindre UI-justeringer

WinUtilities versjon 12.28
* Løser filsignaturproblem på Windows 10
* Oppdaterer databasen
* Oppdaterer språk
* Feilrettinger

WinUtilities versjon 12.27
* Oppdaterer databasen for Process Security-modulen
* Oppdaterer databasen for StartUp Cleaner-modulen
* Lagt til flere plugins for History Cleaner-modulen
* Forbedrer Registry Cleaner-modulen for Windows 10
* Ytelsesforbedringer for Windows 10

WinUtilities versjon 12.26
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Oppdaterer språk
* Retter mindre feil

WinUtilities versjon 12.25
* Forbedrer systemkontrollmodulen
* Forbedrer Auto Shutdown-modulen
* Forbedrer Task Scheduler-modulen
* Forbedrer Undelete (Data Recovery)-modulen
* Oppdaterer databasen for Process Security-modulen
* Oppdaterer databasen for Startup Cleaner-modulen
* Ytelsesforbedringer

WinUtilities versjon 12.12
* Oppdaterer databasen
* Ytelsesforbedringer og feilrettinger

WinUtilities versjon 12.1
* Retter en xml-kodingsfeil som kan forårsake problemer på Windows 7 64 bit
* Forbedrer kompatibiliteten med Microsoft OneDrive på Windows 10
* Oppdaterer databasen
* Oppdaterer språk
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 12.05
* Oppdaterer databasen for Process Security-modulen
* Oppdaterer databasen for Startup Manager-modulen
* Oppdaterer språk
* Mindre UI-justeringer

WinUtilities versjon 12.04
* Oppdaterer databasen
* Oppdaterer språk
* Ytelsesforbedringer og feilrettinger

WinUtilities versjon 12.03
* Forbedrer Disk Cleaner-modulen
* Forbedrer Registry Cleaner-modulen
* Forbedrer History Cleaner-modulen
* Forbedrer Shortcut Fixer-modulen
* Forbedrer Registersøk-modulen
* Oppdaterer databasen
* Oppdaterer språk
* Retter mindre feil

WinUtilities versjon 12.02
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Forbedrer History Cleaner-modulen
* Oppdaterer gresk språk
* Oppdaterer spansk språk
* Oppdaterer dansk språk
* Mindre GUI-forbedringer

WinUtilities versjon 12.01
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Oppdaterer språk
* Retter mindre feil

WinUtilities versjon 12.0
* Støtter rensing av cache i Microsoft Edge-nettleseren
* Støtter rengjøring av Microsoft Edge-nettleseren
* Støtter rensing av netthistorikk i Microsoft Edge-nettleseren
* Støtter Windows-hendelser som rapporterer rensing av filer
* Støtter opprydding av lagringsplass i Google Chrome-nettleseren
* Støtter rensing av cache i Google Chrome-nettleseren
* Støtter nedlastingshistorikk for Google Chrome-nettleseren
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Oppdaterer gresk språk
* Oppdaterer finsk språk
* Retter feil

WinUtilities versjon 11.45
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Oppdaterer språkfiler
* Retter feil

WinUtilities versjon 11.44
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Oppdaterer språkfiler
* Retter feil

WinUtilities versjon 11.41
* Forbedrer kompatibiliteten for Windows 10
* Optimaliserer skannealgoritmen for Windows 10
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Oppdaterer språkfiler

WinUtilities versjon 11.4
* Forbedrer diskrensemodulen
* Forbedrer modul for registerrengjøring
* Forbedrer History Cleaning-modulen
* Forbedrer fildelingsmodulen
* Forbedrer Duplicate File Finding-modulen
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Legger til flere språk

WinUtilities versjon 11.39
* Forbedrer 1-klikks vedlikeholdsmodul
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Ytelsesforbedringer og feilrettinger

WinUtilities versjon 11.38
* Forbedrer systemrensemoduler
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Legger til flere språk
* Retter feil

WinUtilities versjon 11.37
* Forbedrer kompatibiliteten for Windows 10
* Oppdaterer koreansk språk
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Ytelsesforbedringer

WinUtilities versjon 11.36
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Oppdaterer fransk språk
* Oppdaterer brasiliansk portugisisk språk
* Ytelsesforbedringer og feilrettinger

WinUtilities versjon 11.35
* Støtter å starte datamaskinen på nytt etter 1-klikk vedlikehold
* Oppdaterer gresk språk
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Ytelsesforbedringer og feilrettinger

WinUtilities versjon 11.33
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Støtter flere språk
* Ytelsesforbedringer

WinUtilities versjon 11.31
* Oppdaterer ulike oversettelser
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Ytelsesforbedringer og feilrettinger

WinUtilities versjon 11.3
* Forbedrer 1-klikks vedlikeholdsmodul
* Forbedrer intern arkitektur for bedre ytelse
* Forbedrer Disk Cleaner-modulen
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Oppdaterer ulike oversettelser
* Mange ytelsesforbedringer og feilrettinger

WinUtilities versjon 11.27
* Oppdaterer database for prosesssikkerhet
* Forbedrer brukergrensesnittet
* Oppdaterer russisk språkfil
* Oppdaterer gresk språkfil

WinUtilities versjon 11.26
* Oppdaterer database for prosesssikkerhet
* Legger til nye språkfiler og støtter flere språk
* Optimaliserer Registry Cleaner for Windows 8.x

WinUtilities versjon 11.25
* Oppdaterer database for prosesssikkerhet
* Oppdaterer språkfiler
* Retter en feil i Registry Cleaner som kan forårsake problemer på Windows 8 og Windows 8.1
* Mindre GUI-forbedringer

WinUtilities versjon 11.23
* Forbedrer 1-klikks vedlikeholdsmodul
* Oppdaterer Process Security-databasen
* Oppdaterer ungarsk språkfil
* Mindre GUI-forbedringer

WinUtilities versjon 11.22
* Støtter å rense Google Chrome (v37.0.2062.124m) GPUCache-filer
* Støtter å rense Firefox (v32.0.3) cache-filer
* Løser et hurtigbufferproblem i Internet Explorer (IE) som kan forårsake feil ved oppgradering av produktet
* Forbedrer kompatibiliteten på Windows 8.1
* Oppdaterer den rumenske språkfilen
* Forbedrer History Cleaner-modulen
* Oppdaterer Process Security-databasen

WinUtilities versjon 11.21
* Oppdatert ulike oversettelser
* Oppdatert Process Security-database
* Mindre feilrettinger

WinUtilities versjon 11.2
* Lagt til en ny Context Menu Manager-modul
* Optimalisert 1-klikks vedlikehold
* Oppdatert Process Security-database

WinUtilities versjon 11.16
* Støtter å rense historikkbufferfiler for den nyeste versjonen av Windows Defender
* Støtter å rense midlertidige filer for den nyeste versjonen av Internet Explorer (IE)
* Oppdatert gresk språkfil
* Oppdatert tyrkisk språkfil
* Oppdatert database
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 11.15
* Forbedret 1-klikk vedlikehold
* Oppdatert Process Security-database
* Oppdatert ulike oversettelser
* Mindre feilrettinger

WinUtilities versjon 11.14
* Forbedret History Cleaner-modul
* Oppdatert Process Security-database
* Oppdatert ulike oversettelser
* Mindre GUI-forbedringer
* Mindre feilrettinger

WinUtilities versjon 11.13
* Lagt til rensing av Safari-bufferfiler
* Forbedret kompatibilitet for Windows 64 bit
* Forbedret Memory Optimizer-modul for Windows 7 og Windows 8.x
* Forbedret systemkontrollmodul for Windows 7
* Rettet en feil i Process Security-modulen som kan forårsake krasj på Win8
* Oppdatert Process Security-database
* Oppdatert koreansk språkfil
* Oppdatert slovensk språkfil
* Oppdatert gresk språkfil
* Oppdatert fransk språkfil

WinUtilities versjon 11.12
* Lagt til 10+ nye plug-ins for History Cleaner-modulen
* Forbedret History Cleaner-modul
* Oppdatert ulike oversettelser
* Rettet en feil i Disk Cleaner and Shortcuts Fixer-modulen som kan forårsake feil ved fjerning av ugyldige snarveier

WinUtilities versjon 11.1
* Lagt til rensing av Opera-cachefiler
* Lagt til rensing av Firefox-bufferfiler
* Lagt til rensing av Google Chrome-bufferfiler
* Lagt til Windows Updates midlertidig rensing av filer
* Lagt til rensing av Explorer thumbnail cache-filer
* Lagt til rengjøring av Adobe Acrobat-bufferfiler
* Lagt til rengjøring av midlertidige filer for MS-søk
* Lagt til Windows feilrapportering filer rengjøring
* Lagt til rengjøring av Windows-loggfiler
* Lagt til Windows temp-mapperengjøring
* Lagt til Internet Explorer DOMStore rengjøring
* Fikset et brukergrensesnittproblem i klassisk Windows-modus
* Lagt til funksjonen for automatisk 1-klikk vedlikehold
* Forbedret systemkontrollmodul
* Rettet en feil i DiskAnalysis-modulen som kan forårsake krasj ved analysering av harddisker med stor kapasitet
* Oppdatert ulike oversettelser

WinUtilities versjon 11.0
* Nytt forbedret og effektivt brukergrensesnitt
* Forbedret kompatibilitet med Windows 7 og 8.1
* Optimalisert hver analyse- og rengjøringsprosess
* Mange ytelsesforbedringer og feilrettinger
* Oppdatert ulike oversettelser
* Oppdatert prosesssikkerhetsdatabase
* Feil fikset og mindre justeringer

WinUtilities versjon 10.68
* Forbedret lanseringsgrensesnitt
* Optimalisert 1-klikks vedlikeholdsrapport
* Forbedret DiskAnalysis-modul
* Lagt til finsk språkfil
* Oppdatert database

WinUtilities versjon 10.67
* Forbedret diskanalysemodul
* Forbedret 1-klikks vedlikehold
* Oppdatert tyrkisk språk
* Oppdatert database for prosesssikkerhetsmodul

WinUtilities versjon 10.66
* Lagt til ukrainsk språk
* Rettet en feil som kan forårsake konflikt med AVG 2012
* Lagt til funksjonen "Avslutt når ferdig" for Memory Optimizer-modulen
* Forbedret AutoShutdown-modul
* Oppdatert dansk språk
* Oppdatert database for prosesssikkerhetsmodul

WinUtilities versjon 10.65
* Oppdatert database for prosesssikkerhet
* Oppdatert database for History Cleaner for bedre personvern
* Oppdatert flere språk til det siste
* Oppdatert og optimalisert flere verktøy i Toolbox
* Lagt til støtte for Windows 8.1
* Rettet generelle feil

WinUtilities versjon 10.62
* Lagt til flere språk
* Oppdatert database
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 10.61
* Lagt til flere språk
* Oppdatert database
* Feil fikset
* Forbedret 1-klikk vedlikehold

WinUtilities versjon 10.6
* Lagt til et nytt verktøy: Diskanalyse
* Lar brukere vise en rapport etter 1-klikk vedlikehold
* Lagt til funksjonen "Ekskluderingsliste" i Registry Cleaner
* Rettet en feil som kan føre til at systemkonfigurasjonsverktøyet ikke kan kjøre på Windows 64 bit
* Nytt brukergrensesnitt
* Rettet en feil på Windows 64 bit som kan føre til at enkelte registerfeil ikke kan fjernes
* Løste et problem i installasjonsprogrammet
* Oppdatert dansk språkfil
* Oppdatert kinesisk språkfil
* Lagt til ungarsk språkfil
* Oppdatert database

WinUtilities versjon 10.55
* Lagt til flere språk
* Oppdatert database
* Feil fikset

WinUtilities versjon 10.54
* Lagt til flere språk
* Oppdatert database
* Forbedret hovedgrensesnitt
* Forbedret systeminformasjonsmodul
* Forbedret Startup Cleaner-modul

WinUtilities versjon 10.53
* Oppdatert dansk språkfil
* Forbedret Disk Cleaner-modul, løst følgende problemer: "Hvis i rensealternativene 'Flytt søppelfiler til papirkurven' er valgt for å ha ekstra mulighet for å gå tilbake, bør det avanserte alternativet 'ren papirkurv' være utilgjengelig."
* Oppdatert nederlandsk språkfil
* Oppdatert database

WinUtilities versjon 10.52
* Lagt til funksjon for registerdefragmentering til 1-klikks vedlikehold
* Lagt til funksjon for registerdefragmentering til Task Scheduler
* Rettet et flerspråklig problem i installasjonsprogrammet
* Oppdatert fransk oversettelsesfil
* Oppdatert koreansk oversettelsesfil
* Re-designet modul ikoner

WinUtilities versjon 10.5
* Lagt til støtte for Google Chrome 18.0
* Re-designet lanseringsgrensesnitt og modulikoner
* Støtter for å se moduler med klassisk modus eller full modus
* Rettet en feil i italiensk språkfil
* Fikset et bufferoverløpsproblem i funksjonen Automatisk oppdatering
* Lagt til flere språk
* Oppdatert database

WinUtilities versjon 10.44
* Forbedret File Shredder-modul
* Forbedret Registry Cleaner-modul
* Forbedret Registry Defrag-modul
* Forbedret Registry Backup-modul
* Forbedret History Cleaner-modul
* Database oppdatert

WinUtilities versjon 10.42
* Oppdatert database
* Forbedret språkpakke
* Feil fikset

WinUtilities versjon 10.41
* Forbedret språkpakke
* Oppdatert database
* Forbedret prosesssikkerhetsmodul

WinUtilities versjon 10.4
* Lagt til flere språk
* Oppdatert database
* Feil fikset

WinUtilities versjon 10.39
* Forbedret snarveisfikseringsmodul
* Forbedret History Cleaner-modul
* Forbedret Memory Optimizer-modul
* Lagt til flere språk
* Oppdatert Process Security-database

WinUtilities versjon 10.38
* Forbedret EXE Protector-modul
* Forbedret File Splitter-modul
* Forbedret Duplicate Files Finder-modul
* Lagt til flere språk
* Oppdatert Process Security-database

WinUtilities versjon 10.37
* Forbedret Autoshutdown-modul
* Forbedret BHO Remover-modul
* Forbedret Disk Cleaner-modul
* Forbedret Disk Defrag-modul
* Forbedret dokumentbeskyttelsesmodul
* Oppdatert Process Security-database
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 10.36
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 10.35
* Lagt til nye språkfiler
* Forbedret File Shredder-modul
* Oppdatert prosessdatabase
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 10.34
* Forbedret Duplicate File Finder-modul
* Oppdatert språkfil
* Oppdatert prosessdatabase

WinUtilities versjon 10.33
* Forbedret Registry Backup-modul
* Oppdatert database
* Lagt til flere språk

WinUtilities versjon 10.32
* Forbedret Registry Cleaner-modul
* Oppdatert database
* Lagt til flere språk

WinUtilities versjon 10.31
* Forbedret Duplicate File Finder-modul
* Oppdatert database
* Lagt til flere språk

WinUtilities versjon 10.3
* Forbedrede systemoppryddingsmoduler
* Forbedrede systemoptimaliseringsmoduler
* Integrasjon av ny prosessdatabase

WinUtilities versjon 10.23
* Lagt til flere språk
* Oppdatert database
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 10.22
* Lagt til flere språk
* Forbedret grensesnitt
* Oppdatert database
* Rettet generelle feil

WinUtilities versjon 10.21
* Forbedret Memory Optimizer-modul
* Forbedret File Shredder-modul
* Oppdatert database
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 10.2
* Ny Uninstall Manager-modul
* Ny flerspråklig støttemodul
* Rettet en feil i EXE Protector som kan forårsake problemer på Windows 7 (UAC aktivert)
* Lagt til kinesisk (forenklet) språkfil
* Oppdatert prosessdatabase
* Feil fikset

WinUtilities versjon 10.01
* Prosessdatabase oppdatert
* Feil fikset

WinUtilities versjon 10.0
* Forbedrede systemoppryddingsmoduler
* Forbedrede systemoptimaliseringsmoduler
* Integrasjon av ny prosessdatabase
* Forbedret Startup Cleaner-modul
* Forbedret Services Management-modul
* Feil fikset

WinUtilities versjon 9.98
* Database oppdatert
* Forbedret Duplicate File Finder-modul
* Forbedret Windows Tools-modul
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 9.97
* Database oppdatert
* Forbedret Registry Cleaner-modul
* Forbedret Registry Defrag-modul
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 9.96
* Database oppdatert

WinUtilities versjon 9.95
* Database oppdatert
* Forbedret Disk Defrag-modul for Windows 7 64 bit
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 9.94
* Database oppdatert
* Forbedret Registry Defrag-modul
* Forbedret Disk Defrag-modul
* Forbedret Memory Optimizer-modul
* Forbedret BHO Remover-modul
* Forbedret Startup Cleaner-modul
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.93
* Database oppdatert
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.92
* Rettet en feil i Disk Cleaner-modulen som kan forårsake skanneproblem på Windows 7 64 bit
* Forbedret hovedgrensesnitt
* Lagt til 'Generer rapport'-funksjon i Process Security-modulen
* Oppdatert database

WinUtilities versjon 9.91
* Rettet en feil i Registry Cleaner-modulen som kan forårsake HP InstantShare-problem
* Oppdaterer databasen
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.9
* Oppgraderer Process Security-modulen til versjon 3.0
* Oppgraderer StartUp Cleaner-modulen til versjon 4.0
* Lagt til administrasjonsfunksjon for systemtjenester
* Lagt til funksjon for administrasjon av planlagte oppgaver
* Forbedrer Registry Defrag-modulen
* Forbedrer Registry Cleaner-modulen
* Oppdaterer databasen

WinUtilities versjon 9.86
* Retter en feil i Disk Defrag-modulen
* Oppdaterer databasen
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.85
* Oppdaterer databasen
* Forbedrer DiskDefrag-modulen
* Retter generelle feil

WinUtilities versjon 9.84
* Prosesssikkerhetsmodul: Database oppdatert
* Rett opp en mindre feil i Registry Cleaner-modulen
* Forbedret History Cleaner-modul
* Forbedret systemkontrollmodul

WinUtilities versjon 9.83
* Database oppdatert
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.82
* Rettet en feil som kan forårsake WinUtilities AutoRun-alternativet fungerer ikke på Windows 7
* Forbedret Disk Cleaner-modul
* Forbedret Registry Cleaner-modul
* Forbedret snarveisfikseringsmodul
* Forbedret Uninstall Manager-modul

WinUtilities versjon 9.81
* Lagt til funksjonen "Slett registreringsnøkkel".
* Lagt til funksjonen "Se bruksstatus" for prosesssikkerhetsmodulen
* Lar brukere trykke ENTER for å søke etter applikasjoner direkte
* Lagt til en "Reset Password"-løsning for Document Protector-modulen
* UI-oppdateringer

WinUtilities versjon 9.8
* Oppdaterer databasen
* Retter generelle feil

WinUtilities versjon 9.79
* Forbedret Registry Cleaner-modul
* Forbedret Disk Cleaner-modul
* Forbedret History Cleaner-modul
* Lagt til nye gratis plug-ins for History Cleaner
* Re-designet lanseringsgrensesnitt og modulikoner

WinUtilities versjon 9.78
* Database oppdatert
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 9.77
* Database oppdatert
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.76
* Prosesssikkerhetsdatabase oppdatert
* Process Security-modulen støtter for å erstatte Windows Task Manager

WinUtilities versjon 9.75
* Lagt til en ny prosesssikkerhetsmodul i delen Personvern og sikkerhet
* Lagt til 5 gratis plug-ins for History Cleaner-modulen
* Rettet et problem som kan føre til at konfigurasjonsfilene går tapt når du installerer en ny versjon
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.72
* Fil Undelete-modul oppgradert til v3.4
* Registersøkemodul oppgradert til v3.6
* Process Manager-modul oppgradert til v2.3

WinUtilities versjon 9.71
* Forbedret File Shredder-modul
* Forbedret Disk Defrag-modul for Windows Vista (x64) og Windows 7 (x64)
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.7
* Forbedret Undelete-modul
* Enhanced History Cleaner-modul
* Forbedret Duplicate File Finder-modul
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.69
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.68
* Forbedret Registry Defrag-modul
* Forbedret Registry Cleaner-modul
* Forbedret Disk Defrag-modul
* Forbedret Disk Cleaner-modul
* Mindre justeringer

WinUtilities versjon 9.67
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 9.66
* Forbedret program-UI
* Forbedret dokumentbeskytter
* Forbedret Registry Cleaner

WinUtilities versjon 9.65
* Lagt til 15 gratis plug-ins for History Cleaner
* Forbedret File Shredder
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 9.64
* Forbedret registerdefragmentering
* Forbedret Registry Cleaner
* Rettet generelle feil

WinUtilities versjon 9.63
* Registersøk-modulen støtter å endre størrelse på vinduet
* Registersøkemodul oppgradert til v3.5

WinUtilities versjon 9.62
* Rettet en feil som kan forårsake C++ Runtime Error

WinUtilities versjon 9.61
* Rettet en mindre feil i Disk Cleaner som kan føre til et tomt filvalg er ikke korrekt
* Lagt til "Velg alle"-funksjonen til Duplicate File Finder-modulen
* Diskrensermodul oppgradert til v4.6
* Duplicate File Finder-modulen oppgradert til v4.2

WinUtilities versjon 9.6
* Lagt til en ny modul for registerdefragmentering
* Støtter å optimalisere og komprimere Windows-registeret
* Forbedret EXE Protector-modul
* Forbedret File Shredder-modul

WinUtilities versjon 9.58
* Optimalisert diskdefragmenteringsmodul for Windows 7
* WinUtilities DiskDefrag oppgradert til v1.6

WinUtilities versjon 9.57
* Optimalisert noen moudler for Windows 7 Home Premium 64 bit
* Forbedret skannealgoritmen i Disk Cleaner-modulen - Raskere og sikrere!
* Forbedret skannealgoritmen i Shortcuts Fixer-modulen

WinUtilities versjon 9.53
* Lagt til 3 nye plug-ins for History Cleaner-modulen
* Forbedret Registry Cleaner-modul
* Forbedret Disk Cleaner-modul
* Forbedret kompatibilitet for Windows 7 Home Premium 64 bit

WinUtilities versjon 9.52
* Forbedret WinUtilities Angre sletting av modul
* WinUtilities Angre sletting oppgradert til v3.3
* Lagt til 5 nye plug-ins for History Cleaner-modulen

WinUtilities versjon 9.51
* Ny lanseringsgrensesnitt
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 9.5
* Forbedret File Shredder-modul
* Rettet en feil i Registry Cleaner som kan føre til at Windows Live Contacts forsvinner
* Registry Cleaner-modulen oppgradert til v6.0
* Støtter å endre registreringsnøkkel i registrert versjon
* Forbedret snarveisfikseringsmodul

WinUtilities versjon 9.45
* Støtter å rense Opera-nettleserloggen
* History Cleaner-modulen oppgradert til v2.7
* Forbedret snarveisfikseringsmodul

WinUtilities versjon 9.44
* Støtter å ekskludere spesifikke filer i Disk Cleaner-modulen
* Støtter å ekskludere spesifikke filer i Shortcuts Fixer-modulen

WinUtilities versjon 9.41
* Forbedret passordsikkerhet for Document Protector
* Document Protector oppgradert til v1.2
* Forbedret filgjenopprettingsmodul

WinUtilities versjon 9.4
* Lagt til en ny Document Protector-modul
* Støtter å beskytte dokumenter, bilder, videofiler eller andre filer med et sikkerhetspassord
* Lagt til 15 nye plug-ins for History Cleaner-modulen
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 9.37
* Rettet staveproblemer
* Optimalisert funksjon for automatiske oppdateringer
* Optimalisert hudkomponent for WinUtilities Pro

WinUtilities versjon 9.36
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 9.35
* Lagt til et nytt skall
* Lagt til 15 nye plug-ins for History Cleaner-modulen
* Nytt brukergrensesnitt
* Forbedret kompatibilitet for Windows 7

WinUtilities versjon 9.34
* Rettet en feil i Uninstall Manager-modulen
* Lagt til en ny plug-in for History Cleaner-modulen

WinUtilities versjon 9.33
* Ny lanseringsgrensesnitt, raskere enn den gamle versjonen!
* Forbedret Task Scheduler-modul
* Forbedret Disk Cleaner-modul og Registry Cleaner-modul
* History Cleaner-modulen støtter nye 20+ plug-ins

WinUtilities versjon 9.32
* Fikset C++ Run-Time Error på en strømlinjeformet versjon av Windows-operativsystemet
* Mindre feil løst

WinUtilities versjon 9.31
* Optimalisert noen moudles for Windows Vista Ultimate 64 bit
* Ny skannealgoritme i Disk Cleaner-modulen - Raskere og sikrere!
* Ny skannealgoritme i Shortcuts Fixer-modulen

WinUtilities versjon 9.3
* Forbedret kompatibilitet for Windows 7
* Optimalisert diskrenser for Windows Vista (64 bit) og Windows 7 (64 bit)
* Optimalisert snarveisfikser for Windows Vista (64 bit) og Windows 7 (64 bit)
* Optimalisert Registry Cleaner for Windows Vista (64 bit) og Windows 7 (64 bit)
* Optimalisert filgjenopprettingsverktøy for Windows Vista (64 bit) og Windows 7 (64 bit)
* Støtter Auto-Run-alternativet på Windows 7
* Lagt til hudstøtte for Windows 7
* Forbedret Duplicate File Finder-modul
* Re-designet modul ikoner

WinUtilities versjon 9.2
* Forbedret WinUtilities Konfigurasjonsveivisermodul
* Forbedret WinUtilities Disk Cleaner
* Forbedret WinUtilities Registry Cleaner
* Forbedret WinUtilities snarveier Fixer
* Forbedret WinUtilities Duplicate File Finder
* Rettet en feil som kan forårsake WinUtilities DiskDefrag kan ikke fungere riktig på Windows 2000 Professional

WinUtilities versjon 9.1
* Forbedret WinUtilities Diskrenser-modul
* Forbedret WinUtilities Registry Cleaner-modul
* Forbedret WinUtilities History Cleaner-modul
* Forbedret WinUtilities Snarveier fikser modul
* Forbedret WinUtilities EXE Protector-modul
* Forbedret WinUtilities File Shredder-modul
* Forbedret kompatibiliteten for Windows 7 32bit/64bit
* Ny applikasjonsgrensesnitt
* Forbedret WinUtilities Fil Gjenopprett modul
* Forbedret WinUtilities DiskDefrag-modul

WinUtilities versjon 9.0
* Lagt til et nytt konfigurasjonsveiviserverktøy
* Optimalisert installasjonsprogram og avinstalleringsprogram
* Optimalisert hudmodul som kan støtte flertrådsmodus
* Forbedret WinUtilities skallmodul
* Forbedret DiskDefrag-modul
* Forbedret filgjenopprettingsverktøy
* Forbedret Duplicate File Finder-modul
* Systeminformasjonsmodulen støtter for å vise den delte ressursinformasjonen
* Rettet en feil som kan føre til at systeminformasjonsmodulen ikke kan oppdage riktig minneinformasjon på Windows NT
* Rettet en feil som kan føre til at Process Manager-modulen ikke kan oppdage riktig minneinformasjon på Windows NT

WinUtilities versjon 8.0
* Lagt til flerspråklig støtte
* Forbedret Disk Drive Defragment-modul
* Forbedret 1-klikks vedlikeholdsmodul
* Forbedret kompatibilitet for Windows 7 64bit
* Re-designet lanseringsgrensesnitt og modulikoner

WinUtilities versjon 7.0
* Lagt til en ny diskstasjonsdefragmenteringsmodul
* Vennlig WinUtilities start brukergrensesnittet
* Forbedret 1-klikks vedlikeholdsmodul
* Lagt til diskdefragmenteringsstøtte for 1-klikks vedlikeholdsmodul
* WinUtilities Task Scheduler støtter stasjonsdefragmentering
* Lagt til nye plug-ins for WinUtilities History Cleaner
* Lagt til systemstatusfelt - Quick Launcher støtter
* Forbedret kompatibilitet for Windows XP og Vista 64 bit
* Forbedret kompatibilitet for Windows 7

WinUtilities versjon 6.6
* Lagt til en "avslutt når ferdig"-funksjon i One Click Maintenance-modulen
* Lagt til en "avslutt når ferdig"-funksjon i File Shredder-modulen
* Disk Cleaner støtter å rense gjenopprettingspunkter automatisk
* Registry Cleaner støtter å rense gjenopprettingspunkter automatisk
* Lagt til en 'Clean Temp Files'-funksjon i File Shredder-modulen
* Disk Cleaner støtter å rense ubrukte Windows-komponenter
* Forbedret skannemotoralgoritmene i Duplicate File Finder-modulen

WinUtilities versjon 6.5
* Forbedret kompatibilitet for Windows XP 64 bit og Vista 64 bit
* Lagt til 20+ nye plug-ins for WinUtilities History Cleaner
* Rettet en feil i EXE Protector-modulen
* Disk Cleaner støtter for å maksimere vinduet
* Registry Cleaner støtter for å maksimere vinduet
* Rett opp en feil i systemkontrollmodulen
* Forbedret filgjenopprettingsmodul

WinUtilities versjon 6.4
* Forbedret Uninstall Manager-modul.
* Forbedret ett-klikks vedlikeholdsmodul.
* Lagt til ekskluderingsalternativer for Disk Cleaner-modulen.
* Løs et problem og fjernet filbegrensningene på 4 GB for File Splitter-modulen.
* Forbedret Duplicate Files Finder-modul.
* Forbedret History Cleaner-modul.
* Lagt til rapporteksporteringsfunksjon for Startup Cleaner-modulen.
* Re-designet lanseringsbrukergrensesnitt.

WinUtilities versjon 6.2
* Lagt til en ny One-Click vedlikeholdsmodul
* Lagt til funksjon for internett- og nettverksoptimalisering
* Lar brukere rense Google Chrome-nettleserens informasjonskapsler og historieelementer automatisk
* Filgjenopprettingsmodulen støtter gjenoppretting av NTFS/FAT32/FAT-filer
* Forbedret Registry Cleaner-modul
* Forbedret History Cleaner-modul
* Lagt til støtte for Windows XP SP-3, Windows Vista 32 bit og 64 bit system

WinUtilities versjon 6.1
* Lagt til UpdateWizard-funksjonen for å beholde din WinUtilities up-to-date
* Forbedret filgjenopprettingsmodul for NTFS- og FAT32-volum
* Duplicate Files Finder støtter rapporteksporteringsfunksjonen
* Registry Cleaner støtter rapporteksportfunksjonen
* Forbedret Plug-ins Editor for History Cleaner-modulen
* Forbedret kompatibilitet for Windows Vista 32 bit og 64 bit system
* Forbedret Registry Cleaner

WinUtilities versjon 6.0
* Lagt til en ny modul "File Undelete tool" som hjelper brukere med å gjenopprette slettede filer
* Duplicate Files Finder støtter rapporteksporteringsfunksjonen
* Forbedret Registry Cleaner; Lagt til rapporteksportfunksjon
* Re-designet History Cleaner-modul; Lagt til en innebygd plug-in-bygger som hjelper brukere med å lage egne renseplugin-moduler
* Forbedret Disk Cleaner; Lagt til rapporteksportfunksjon
* Forbedret Registry Cleaner; Lagt til rapporteksportfunksjon
* Løs et problem og fjernet 4 GB minnebegrensninger for Memory Optimizer

WinUtilities versjon 5.3
* Forbedret kompatibilitet med Windows Vista 32 bit og 64 bit system
* Lagt til hudstøtte for Windows Vista

WinUtilities versjon 5.27
* Forbedret kompatibilitet med Windows 64 bit system
* Re-designet lanseringsbrukergrensesnitt
* Lagt til 10+ nye plug-ins for WinUtilities History Cleaner

WinUtilities versjon 5.2
* Fullt kompatibel med Windows 98/2000/XP/2003 Server/Windows Vista
* Forbedret WinUtilities Registersøkemodul: Fjern og eksporter multioppføringer fra søkeresultater
* Forbedret WinUtilities Disk Cleaner-modul: Finner flere unødvendige filtyper og frigjør mer diskplass
* Forbedret WinUtilities Registry Cleaner-modul: Målretter mot unødvendige oppføringer i Windows-registeret ved hjelp av en forbedret skanneteknologi
* Forbedret WinUtilities Oppgaveplanleggingsmodul: Lar deg planlegge rengjørings- og optimaliseringsoppgavene med få klikk

WinUtilities versjon 5.12
* Systemstatusfelt - Quick Launcher støttes
* Lagt til 10+ gratis skall
* Autorun støttes
* Forbedret Registry Cleaner
* Forbedret Disk Cleaner
* Forbedret personvern (History Cleaner)

WinUtilities versjon 5.11
* Rettet og forbedret File Splitter, fjernet 4 GB filstørrelsesbegrensning fra forrige versjon
* Optimalisert oppgaveplanlegger
* Forbedret kompatibilitet av Disk Cleaner med Microsoft Office 2000/2003/XP

WinUtilities versjon 5.1
* Forbedret WinUtilities History Cleaner
* Lagt til 200+ Eraser Plugins
* La til WinUtilities Oppgaveplanlegging
* Forbedret File Shredder
* Lagt til funksjonen Wash Free Space

WinUtilities versjon 5.0
* Fullstendig redesignet grensesnitt
* Retter opp til 400 % flere feil
* Lagt til Windows Tools-modul
* Forbedret Registry Cleaner
* Forbedret Disk Cleaner
* Forbedrede systemkontrollmoduler

WinUtilities versjon 4.0
* Lagt til Auto Shutdown-verktøy
* Forbedre Registry Cleaner
* Forbedre Disk Cleaner
* Lagt til systemkontrollmoduler

WinUtilities versjon 3.0
* Registry Cleaner oppgradering til 3.0
* EXE Protector oppgradering til 1.3
* Rettet en feil i fillåsen som kan føre til tapt passord

WinUtilities versjon 2.2
* Disk Cleaner-oppgradering til 3.0
* Vennlig WinUtilities start UI

WinUtilities versjon 2.1
* Lagt til nytt verktøy 'BHO Remover'
* Forbedret Disk Cleaner
* Forbedret Registry Cleaner

WinUtilities versjon 2.0
* Lagt til ny modul 'Veiviser for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av register'
* Lagt til ny modul 'Registry Search'-verktøy
* Forbedret snarveisfikser
* Forbedret avinstalleringsbehandling
* Forbedret sikkert sletteverktøy

WinUtilities versjon 1.61
* Lagt til nytt verktøy 'History Cleaner'
* Forbedret minneoptimalisering
* Rettet en feil i Disk Cleaner
* Forbedret oppstartsrens

WinUtilities versjon 1.5
* Brukergrensesnitt for brukervennlige verktøy
* Lagt til live update wizard
* Lagt til nytt verktøy 'Filesplitter'
* Lagt til nytt verktøy "Sikker sletting"
* Lagt til nytt verktøy "Memory Optimizer"
* Rettet en feil som kan forårsake duplikater av filer kan ikke fjernes
* Forbedret skannehastighet i Registry Cleaner
* Forbedret fillås og EXE Protector-verktøy